FERDÂ-YI KIYÂMET


FERDÂ-YI KIYÂMET
Kıyâmetten sonra

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.